לימודי המשך ־ השתלמויות

המכון האירופי ע״ש עמנואל לוינס מציע השתלמויות בנושא ״הבנת העולם היהודי״ לחוגים מקצועיים ספציפיים, בפרט בתחום החינוך. ההשתלמויות ניתנות כתכניות הכשרה מלאות או כהרצאות בודדות במוסדות חינוך, אירגונים מקצועיים ועמותות.

 -המכון האירופי ע״ש עמנואל לוינס מארגן תוכניות השתלמות רב-שנתיות בנושא “הבנת העולם היהודי”׃ הכשרה אקדמית של מורים, ביוזמת הקרן לזכר השואה (FMS) ובשיתוף עם משרד החינוך הצרפתי.

 – המכון האירופי ע״ש עמנואל לוינס משתף פעולה עם מרכז המחקר באוניברסיטת פריז 1 ואוניברסיטת קולומביה בניו יורק להקמת רשת בינלאומית ללימודי מורשת.

־ המכון האירופי ע״ש עמנואל לוינס משתף פעולה עם מרכז המחקר ״משמעות, אתיקה וחברה״ באוניברסיטת פריז דקארט ועם מרכז המחקר הצרפתי בירושלים (CRFJ) להכשרת מנהלים במערכת החינוך הציבורי בצרפת.

לקבלת מידע: direction(at)levinas.aiu.org