המכון האירופי ע״ש עמנואל לוינס

ארגון כל ישראל חברים הקים בשנת 2011 את המכון האירופי ע״ש עמנואל לוינס, מכללה להשכלה גבוהה. מכון זה דוגל ברוח האבות המייסדים של כל ישראל חברים שחיברו בין רוח היהדות לרוח מהפכת 1789 וקראו להקמת האירגון בשנת 1860׃

״אם תאמינו כי הדת העתיקה והפשוטה ביותר מכל הדתות הרוחניות חייבת להישאר במקומה, למלא את תפקידה, להכריז על זכויותיה ולהראות את חיוניותה בזרם השוטף ומתעצם של רעיונות, ובמאבק התיאורטי המתגבר של החברה המודרנית …״

המכון שואב את השראתו מהפילוסוף עמנואל לוינס שנרתם למטרה חינוכית זו וניהל במשך שלושים שנה את בית הספר להכשרת מורים של רשת בתי הספר (ENIO) של ארגון כל ישראל חברים.

מטרתו של המכון האירופי ע״ש עמנואל לוינס היא לקדם את לימודי היהדות לרמה האקדמית הבינלאומית הגבוהה ביותר, ובה בעת לשחרר את לימודי היהדות מאווירת בית הקברות שהזכיר ההיסטוריון ופילוסוף גרשום שלום, בדברו על שיעורים והרצאות הניתנים במסגרות סטנדרטיות של אוניברסיטאות אירופאיות.

למכון האירופי ע״ש עמנואל לוינס, יש שליחות בינלאומית על אף שהוא בעיקרו דובר צרפתית. הוא הוקם ומנוהל על ידי ז׳ראר רבינוביץ׳, פרופסור, סופר, פילוסוף וחוקר. מטרת המכון, ברוח הלימודים הגבוהים בארגון כל ישראל חברים, היא ללמד ״מדעי רוח יהודיים״, בהקשר של ובשיח עם ״מדעי הרוח הלטינים-הלניסטים״ המושרשים במסורת האוניברסיטאית הצרפתית.