ידידי המכון האירופי ע״ש עמנואל לוינס

 

עמותת ידידי המכון האירופי ע״ש עמנואל לוינס נוסדה בשנת 2014. חברים בה בוגרי המסלול האקדמי ״אתיקת האחריות״ וכל מי שיש לו זיקה לערכים שמקדם המכון ומעוניין לתמוך בהם ולקדמם.

התרומה לעמותה, 75 € בשנה, מזכה בהנחות לכנסים ולאירועים המתרחשים במסגרת המכון האירופי ע״ש עמנואל לוינס.

רוצים להצטרף לעמותה?

למידע: ז’ורז ‘חנונה georges.hanouna(at)gmail.com