קורסים אוניברסיטאים

למכון האירופי ע״ש עמנואל לוינס ייעוד חינוכי מגוון׃

־ קורסי תעודה (DU) בהסכמים עם מוסדות אקדמיים מובילים.

־ יחידות הוראה (UE) כחלק ממסלולי מאסטר.

־ קורסי בחירה (UEL) בצרפת וברחבי העולם: ישראל , פולין, צפון אמריקה, הונגריה, וכו׳.

־ שיתופי פעולה עם מוסדות נוספים להשכלה גבוהה בתחום היהדות (מכון רש”י בטרואה, מכון אלי ויזל בפריז).